Giới thiệu dự án

 

Giới thiệu về dự án

 

Phan Diệu Linh là cô gái sinh năm 1980 trong một gia đình hành nghề Đông Y tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Từ 2019, Linh đã triển khai mô hình cá nhân “Vườn ở khắp nơi”, bằng việc kết nối bạn bè ở Đà Lạt, cho – nhận và trồng các cây gỗ rừng ở các nông trại. Đến giữa năm 2021, “Vườn ở khắp nơi” đã trồng được khoảng gần 2 vạn cây trong khu vực Đà Lạt. Đặc điểm chủ yếu của “Vườn ở khắp nơi” là chi phí thấp và hiệu quả cao. Những cá nhân tham gia vào “Vườn ở khắp nơi’ dựa trên nhu cầu cốt lõi là “thực muốn trồng cây”.

Người điều phối (Linh) chỉ đơn giản là đầu mối kết nối giữa người cho cây, lập danh sách đăng ký nhận cây, chuyển về các hub (cũng là các đầu mối tình nguyện), người nhận tự đến lấy vận chuyển về và trồng, chăm sóc. “Vườn ở khắp nơi” bao hàm một triết lý về sự tự do, trồng cây vì thích chia sẻ năng lượng tích cực chứ không vì sở hữu, ở đâu thích hợp thì trồng chứ không nhất thiết là vườn của ai, không vì mục đích hay chỉ tiêu, giới hạn nào…

Với triết lý này, chúng ta không cần vận động, giám sát và thực tế cho thấy >80% cây trồng đã lên cây khỏe. Đến “TreeBank” Tháng 4/2021 Mr. Minh & Linh gặp nhau ở Đà Lạt và nhất trí tìm cách nhân rộng mô hình “Vườn ở khắp nơi” ra các địa phương phù hợp dưới tên mới là “TreeBank”. RED đã viết Đề án thí điểm, và nhận đc sự hỗ trợ của ĐSQ Canada trong hạng mục “Thúc đẩy các mô hình phát triển do phụ nữ khởi xướng”, bao gồm các hoạt động cơ bản: – Thi điểm trồng 1 vạn cây ở Đà Lạt với sự chung tay của các DN – Xây dựng Brands cho TreeBank và truyền thông – Tìm kiếm nhân tố phù hợp, nhân rộng mô hình ở địa phương khác – Giới thiệu mô hình đến với các DN ở SG. TreeBank kế thừa tinh thần của “Vườn ở khắp nơi” và năng lực của RED, trở thành 1 mô hình kết nối những người muốn trồng cây rừng trên toàn quốc.

Về RED

Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) được thành lập năm 2011, là một tổ chức phi chính phủ, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) RED có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông phát triển, báo chí, chính sách, nghiên cứu, đào tạo và năng lực quản lý dự án, với ngân sách dự án trung bình của RED hiện là 5 tỷ/năm. Từ 2019, RED xây dựng thêm mảng tiếp thị truyền thông vì sự phát triển (marcom for development) để tăng cường sự kết nối mạnh mẽ với các doanh nghiệp. RED hiện có Văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và có 2 dự án do EU tài trợ trong lĩnh vực này. TreeBank sẽ được thừa hưởng các nguồn lực, kết nối và kinh nghiệm của RED.

Đối tác đồng hành